Zepsucie się żywności to najczęstsza przyczyna marnotrawstwa jedzeniaPAP - 20 kwietnia 2022 14:44


Najczęstszymi powodami wyrzucania jedzenia przez krakowian są zepsucie żywności i upływ daty ważności. Wielu mieszkańców nie wie też, gdzie umieścić nieumyte plastikowe opakowania – wynika z sondażu na temat nawyków konsumenckich krakowian wobec zmian klimatycznych.

W środę Urząd Miasta Krakowa podsumował badanie przeprowadzone przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS).

Sondaż: przyczyny marnotrawienia żywności

Sondaż pokazał, że najczęstszymi powodami wyrzucania jedzenia przez krakowian są zepsucie żywności (55 proc. ankietowanych) i upływ daty ważności (39 proc.). Zdaniem mieszkańców marnotrawstwu można zapobiegać m.in. poprzez robienie małych zakupów (66 proc.) i planowanie posiłków z dostępnych resztek jedzenia (61 proc.). Respondenci wskazali również inicjatywę jadłodzielni jako tę, która jest stosunkowo dobrze znana (73 proc. badanych). W mieście są trzy Lodówki Pełne Dobra, do których można oddać niepotrzebne produkty spożywcze: przy ul. Sas-Zubrzyckiego 10, ul. Sudolskiej 7a i na os. Szkolnym 20.

Sondaż metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing, wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego) wykonano na próbie 1002 mieszkańców Krakowa wśród osób mających więcej niż 15 lat. Przeprowadzono je na próbie losowo-kwotowej odpowiadającej swoim rozkładem dorosłej populacji mieszkańców Krakowa.