Narastające problemy w produkcji rolniczej zmuszają rolników do wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach. Z tego względu Coldiretti rozkrocznie wręcza nagrody, zwane ,,Zielonymi Oscarami” tym, których pomysły łączą zarówno innowacyjne i kreatywne podejście do produkcji żywności, jak i poszanowanie środowiska naturalnego. Nagrody przyznawane są w sześciu podstawowych kategoriach i są to: Przyjazna Kampania, Kreatywność, Networking, Rolnictwo Precyzyjne i Agrobiznes, Rolnictwo dla Społeczeństwa, Rolnictwo Zrównoważone i Ochrona Środowiska. Poza tym nagrody przyznawane są również w oddzielnej kategorii, która agreguje inne innowacje. Które pomysły w tym roku zostały wyróżnione?

Susza, bezpieczeństwo energetyczne oraz walka ze szkodnikami

Innowacje, które zostały zakwalifikowane do finału krajowego, jak w soczewce skupiają problemy współczesnego rolnictwa oraz możliwości ich rozwiązania. Jednym z nich są ptaki, które we Włoszech stanowią jedne z najważniejszych szkodników upraw rolniczych, m.in. słonecznika. Warto dodać, że szkody w dużej mierze wyrządzają gatunki chronione, jak np. gołębie, do których nie wolno strzelać. Do kategorii ,,Kreatywność” jedna z rolniczek zgłosiła swój projekt, który zakłada użycie sokołów do płoszenia wspomnianych szkodników z pól uprawnych. Jak mówi, metoda jest skuteczna, jednak wymaga codziennego wypuszczania drapieżnika na pola, by płoszył inne ptaki. W dodatku istnieje duże ryzyko, iż sokół ucieknie, i nigdy nie wróci. Nie mniej uważam, że w związku ze stale rosnącą powierzchnią uprawy słonecznika w naszym kraju, również polscy rolnicy będą musieli znaleźć sposób na ptaki, które jak na razie są jedynymi szkodnikami o znaczeniu gospodarczym.

Drugim ciekawym projektem z tej samej kategorii jest produkcja warzyw z wykorzystaniem akwaponiki. Polega ona na bezpośrednim wykorzystaniu przez rośliny związków azotowych wydalanych przez ryby. Dużą zaletą akwaponiki jest zamknięty cykl obiegu pierwiastków, bowiem uprawiane w ten sposób warzywa nie potrzebują sztucznego nawożenia.

Czytaj więcej w serwisie farmer.pl