Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformowało, że wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski podpisał z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży umowę na zakup pokarmów pszczelich na kwotę 2 mln zł.

Wsparcie branży pszczelarskiej

"Na bezpośrednie wsparcie sektora pszczelarskiego przeznaczyliśmy już 10 mln zł. Od pięciu lat wspieramy również zakup sadzonek drzew miododajnych przez samorządy. Tylko w tym roku to ponad 1 mln zł, więc gdyby wszystko zsumować, pojawia się nam kwota ponad 15 mln zł" - zaznaczył Grabowski.

Zapowiedział również, że samorząd regionu zamierza tworzyć "demonstracyjne pasieki", wykorzystywane na potrzeby edukacji. "W ostatnich latach mamy do czynienia z niszczeniem pasiek, wytruwaniem pszczół, dlatego edukacja jest tu tak ważna" - podkreślił wicemarszałek.

Biuro prasowe UMWW podało, że samorząd regionu od 2018 r. realizuje "Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich", z którego w ciągu czterech lat przekazano dotacje o łącznej wartości 8 mln zł.

Zakup pokarmu dla pszczół

Jak opisano przez pierwsze trzy lata realizacji programu wsparcie dotyczyło zakupu węzy pszczelej. "W ramach tych działań zakupiono prawie 130 tys. kg węzy, którą następnie rozdysponowano do ponad 4,5 tys. wielkopolskich pszczelarzy. W 2021 r., po raz pierwszy podjęto decyzję o przeznaczeniu dotacji na zakup pokarmu dla pszczół. Z programu skorzystało 4 667 wielkopolskich pszczelarzy oraz należące do nich 140 tys. rodzin pszczelich" - wyliczono w komunikacie.

Krzysztof Górny z Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży zaznaczył, że obecnie pszczoły "poza opieką pszczelarzy, pasieczników, bartników potrzebują również mecenatu". "Muszą być coraz częściej leczone i dokarmiane. Węza, pokarm, pasza dla pszczół poprawiają warunki fitosanitarne, dzięki temu są one zdrowsze i silniejsze" - podkreślił Górny.