Większość polskich bibliotek działa na wsiwww.farmer.pl - 15 lipca 2020 11:34


W 2019 r. 65,1 proc. wszystkich placówek bibliotecznych prowadziło swoją działalność na wsi.


Według stanu na koniec 2019 r. funkcjonowało 7 881 bibliotek publicznych, w tym 5 272 filie biblioteczne. Biblioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych. W 2019 roku mamy 8,1 proc. mniej punktów bibliotecznych w stosunku do 2018 roku – informuje GUS.

W 2019 r. odnotowano prawie 6 mln czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 102,7 mln woluminów księgozbioru oraz 3,7 mln materiałów bibliotecznych stanowiących zbiory specjalne. W porównaniu z 2018 r. liczba czytelników wzrosła o 0,5%.

Najliczniejszą grupę czytelników bibliotek publicznych według kategorii wiekowych stanowiły osoby w wieku 25–44 lat (2,2 mln). Pod względem zajęcia, przeważającą grupę czytelników aktywnie wypożyczających stanowiły osoby pracujące (38,2% ogólnej liczby czytelników), a w dalszej kolejności osoby uczące się (36,8%).

Więcej czytaj na www.farmer.pl.