V edycja konferencji Sady i Ogrody - relacja

Autor: www.sadyogrody.pl 14 listopada 2019 15:48

V edycja konferencji Sady i Ogrody - relacja fot. PTWP

7 listopada odbyła się V edycja konferencji Sady i Ogrody, w tym roku po raz pierwszy organizowana w Global Expo na warszawskim Żeraniu. To był dzień pełen inspirujących paneli, wykładów, prelekcji i dyskusji. Wybitni naukowcy i praktycy ogrodnictwa, a także autorytety ze świata nauki, polityki i biznesu oraz sadownicy i plantatorzy owoców i warzyw mieli doskonałą okazję do spotkań i wymiany doświadczeń. W sumie, w trwającym przez cały dzień kilkudziesięciu wykładom, prezentacjom i debatom przysłuchiwało się ponad 1200 osób.

Konferencja Sady i Ogrody 2019, która towarzyszyła eventowi Narodowe Wyzwania w Rolnictwie zorganizowanemu przez redakcję Farmera, rozpoczęła się wspólną debatą inauguracyjną, podczas której zaproszeni Goście zastanawiali się nad rolą i miejscem Polski na globalnym rynku producentów żywności. Omówiono największe wyzwania i szanse dla naszych rodzimych produktów ogrodniczych i rolnych.

W sesji głównej udział wzięli dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO, dyrektor, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Witold Boguta prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Dr hab. Konopacka mówiła o tym, że polskie owoce i warzywa na świecie muszą być postrzegane pozytywnie, inaczej nie utrzymywałyby swojego znaczenia na międzynarodowej arenie. Jednak jej zdaniem niezwykle ważne jest, by pamiętać, że nie jest to dane raz na zawsze. Niezwykle istotna jest dbałość o jakość owoców i warzyw oraz współpraca producentów - mówiła ekspertka.

Dodała, że w dzisiejszych czasach tylko jakość może być  niepodważalną przewagą wyróżniającą producentów na międzynarodowych rynkach. - W obliczu embarga i tego, że rynek jest nasycony owocami i warzywami to właśnie jakość staje się przewagą dzięki której produkty utrzymują się na rynku - wyjaśniła prelegentka. 

Z kolei Witold Boguta zwrócił uwagę na to, że  chlubimy się tym, że jesteśmy trzecim na świecie największym producentem jabłek. - Rzeczywiście tak jest, biorąc pod uwagę wielkość produkcji, natomiast problemy zaczynają się jeżeli przechodzimy do zagospodarowania tej produkcji - dodał.

Według niego, jednym z ważnych problemów całej branży jest zmniejszanie spożycia jabłek w Polsce. Przed wejściem do Unii Europejskiej wynosiło średnio około 24 kg na mieszkańca. Ta wielkość w ostatnim czasie spadła blisko o połowę. Obecnie wynosi około 12 kg na osobę. Oznacza to potężny spadek konsumpcji wewnętrznej.

Po inauguracji cykl prezentacji agrotechnicznych pod hasłem „Ochrona, nawożenie, trendy w szkółkarstwie” rozpoczął dr hab. Grzegorz Doruchowski, kierownik Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Naukowiec omówił zagadnienia związane ze skutecznym i bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin w ogrodnictwie, w tym zwrócił uwagę na odpowiedni wybór rozpylaczy i dobór parametrów roboczych opryskiwacza. Następnie Hubert Konarski, specjalista ds. ogrodnictwa z firmy Agrii Polska, zwracał uwagę na znaczenie pierwiastków korzystnych, takich jak krzem, tytan, bor w produkcji sadowniczej. Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, omówił zmiany zachodzące w ochronie roślin w dobie postępujących zmian klimatu i wycofywania przez Unię Europejską substancji czynnych. Kolejne wystąpienie dotyczyło szkółkarstwa. Maciej Lipecki, prezes Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy informował na temat zmieniającej się struktury odmianowej w polskich sadach, po wprowadzeniu  embarga w 2014 roku.

WIĘCEJ NA TEMAT

Z INNEJ SKRZYNKI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI