"Wpisujemy się w działania przyjęte przez Komisję Europejską, dotyczące rozwoju Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej. Z samorządami: podkarpackim i wielkopolskim jesteśmy liderem nasadzeń drzew miododajnych, zapewniających tę bioróżnorodność" - podkreślił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Dodał, że rozwój nowoczesnego rolnictwa to jedno z działań zawartych w celach operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Zakłada ona m.in. wsparcie produkcji żywności ekologicznej. W tym celu konieczne jest stwarzanie warunków dla zwiększania populacji owadów zapylających - głównie pszczół. Ich liczebność wpływa na plonowanie roślin owadopylnych, a co za tym idzie - wielkość i jakość plonów.

"Jednym z głównych celów nowej Strategii jest odtworzenie zdegradowanych ekosystemów, między innymi poprzez zasadzenie na terenie Unii Europejskiej 3 miliardów drzew do 2030 roku. Dlatego włączamy się w projekt +Przywracania przyrody do naszego życia+" - zaznacza marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt nasadzenia drzew i krzewów miododajnych realizowany jest przez województwo świętokrzyskie wspólnie z 64 gminami, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz organizacjami pszczelarskimi.

"Wydatkując ponad 30 tys. zł, zakupiliśmy i przekazaliśmy samorządom oraz instytucjom prawie 900 sadzonek drzew oraz ponad 1,3 tys. krzewów" - dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.

Na terenie województwa świętokrzyskiego zostaną posadzone m.in. lipy drobnolistne, klony pospolite, klony tatarskie oraz jarząb pospolity.

Jest to projekt pilotażowy, który na większą skalę ma być uruchomiony w 2021 roku, przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.