EU GREEN, czyli Europejska Sieć Uniwersytetów na rzecz Zrównoważonego Wzrostu, Edukacji Włączającej i Środowiska, to konsorcjum, w którego skład - poza Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu - wchodzą: Universidad de Extremadura z Hiszpanii (lider konsorcjum), Université d'Angers z Francji, Universidade de Évora z Portugalii, szwedzki Högskolan i Gävle, South East Technological University z Irlandii, Otto von Guericke Universität Magdeburg w Niemczech, Università degli Studi di Parma we Włoszech oraz University of Oradea z Rumunii.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

Zdaniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Jarosława Bosego, status Uniwersytetu Europejskiego dla UPWr to ogromny prestiż i szansa na umocnienie międzynarodowej obecności w obszarze edukacji i nauki. "To również duże zobowiązanie, wynikające z realizacji strategii przyjętej przez konsorcjum EU GREEN" - powiedział.

W strategii - jak podała uczelnia - podkreśla się zrównoważony rozwój uniwersytetów, co dla dziewięciu członków konsorcjum oznacza kluczową rolę edukacji.

"UPWr poprzez wiedzę i doświadczenie swoich studentów, naukowców i absolwentów będzie ambasadorem idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w obszarach dobrze uczelni znanych, czyli nauk rolniczych i weterynaryjnych" - podkreślają władze uczelni.

"Mam nadzieję, że ten wymagający projekt sprawi, że na korytarzach naszej uczelni będą coraz częściej słyszane różne języki świata, będziemy chętnie odwiedzani przez naszych zagranicznych partnerów, a nasi studenci i naukowcy będą mieli szansę edukacji i rozwoju na europejskich uczelniach" - dodała prorektor ds. umiędzynarodowienia prof. Anna Chełmońska-Soyta.

Jak podkreśliła, konsorcjum ma charakter instytucjonalny, co z jednej strony w perspektywie ma poprawić umiędzynarodowienie kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, z drugiej zaś ma wspomagać inne aktywności akademickie m.in. w obszarze życia studenckiego, współpracy naukowej i w obszarze B+R.

"W przyszłości, zgodnie z ideą Uniwersytetów Europejskich, konsorcjum może pogłębić więzi instytucjonalne tworząc m.in. wspólne jednostki, wzajemne udostępnianie infrastruktury czy budowania wspólnego kampusu" - wyjaśniła prorektor.

Uniwersytety Europejskie to sieć uczelni na terytorium Unii, które umożliwiają studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniają się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Pierwsze konsorcja wybrano w 2019 roku. Było ich 17, rok później do sieci weszły kolejne 24.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła wyniki tegorocznego naboru. Do sieci Uniwersytetów Europejskich weszło 13 polskich uczelni. Sześć z nich działa już w międzynarodowych sojuszach od 2019 r., cztery przystąpiły do sojuszy kontynuujących działania od 2019, a trzy są w nowych konsorcjach. To właśnie wśród tych nowych sojuszy jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.