Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godziny 11.00 w środę.

Silny deszcz z burzami na wschodzie Polski

We wschodniej Polsce prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy woj. podkarpackiego, woj. lubelskiego, dużej części woj. podlaskiego, wschodniej części woj. małopolskiego i świętokrzyskiego oraz południowej i wschodniej części woj. mazowieckiego.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy obszarów w pasie od Skierniewic, przez Warszawę, Ostrołękę po Augustów.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewidywane jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Można spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zaleca się dużą ostrożność i śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.