"Nie ma zgody na to, aby śmiecić w miejscach publicznych; w lasach, na plażach, w parkach" - mówił w środę wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, cytowany w komunikacie GIOŚ. Wiceszef resortu klimatu i środowiska uczestniczył w konferencji prasowej dot. ogólnopolskich kontroli transportów odpadów "Nielegalne Odpady 2021" zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jak przekazał GIOŚ, ogólnopolska akcja prewencyjna jest kolejną w ostatnich dniach inicjatywą, mającą na celu walkę z nielegalnym transportem odpadów. Przypomniano, że pod patronatem wiceministra Jacka Ozdoby podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji dot. współpracy w zwalczaniu przestępczości środowiskowej w Polsce. "Kolejnym krokiem w walce o czyste środowisko jest rozpoczęta w dniu dzisiejszym wielka akcja pt. +NIELEGALNE ODPADY 2021+" - wskazano.

Dodano, że dzięki wspólnym i skoordynowanym działaniom polskich służb ma ona doprowadzić do skontrolowania jak największej ilości transportów przewożących odpady, by zweryfikować je pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

Służby biorące udział w skoordynowanych działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową to: Inspekcja Ochrony Środowiska, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna.

Celem akcji, jak przekazano, jest też wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku.

"Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze sobą wszystkie służby" - podkreślił wiceminister Ozdoba. Wskazał, że zainicjowane w ostatnich latach m.in. modernizacja Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zmiany w przepisach prawnych zaostrzające kary dla przestępców środowiskowych, "to pierwsze od lat 90. tak istotne zmiany w systemie ochrony środowiska".

"Mamy w tej chwili w procesie legislacyjnym nowelizacje kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. To największa nowelizacja od lat 90, która podnosi dolną jak i górną granicę odpowiedzialności karnej w przypadku przestępców środowiskowych" - powiedział. Dodał, że np. grzywna za śmiecenie w miejscach publicznych; w lasach, na plażach, w parkach jest podnoszona do 5 tys. zł.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski zwrócił uwagę na przebieg i czas wykonywania kontroli, które będą miały miejsce podczas wspólnej akcji służb. "W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na różnego typu drogach, począwszy (...) od tras szybkiego ruchu, dróg krajowych, dróg wojewódzkich, włącznie z drogami powiatowymi i gminnymi" - wskazał. Podkreślił, że w tych miejscach akacja się dopiero rozpoczęła. "Będzie ona trwała do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie" - dodał.

GIOŚ przekazał, że zadaniem wspólnych zespołów działających w województwach przygranicznych jest zwrócenie uwagi na transgraniczne przemieszczanie odpadów. "Wewnątrz kraju głównym zadaniem służb będzie weryfikacja transportów odpadów na drogach dojazdowych do możliwych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz na drogach stanowiących główny kanał transportowy wytypowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska na podstawie posiadanej wiedzy kontrolnej" - napisano.

W środowej konferencji uczestniczył - oprócz wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Krzysztofa Chojnackiego - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki.