O dotacje mogą ubiegać się m.in. zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wniosku to 10 tys. zł. Budżet tegorocznego konkursu wynosi 700 tys. zł.

Nabór wniosków do końca lutego

Jak przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Arkadiusz Dąbrowski, nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego br.

"Bardzo nam zależy na zachowaniu dziedzictwa krajobrazowego, dziedzictwa przyrodniczego, ale również kulturowego na lubuskiej wsi i to jest właśnie jeden z elementów wspomagania tego dziedzictwa (…) Zachęcamy wszystkich tych, którzy już ubiegali się o te dotacje, ale również nowe podmioty do udziału w konkursie na te środki" - powiedział wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

To czwarta edycja konkursu "Lubuska Odnowa Wsi" realizowanego z budżetu woj. lubuskiego. W ramach trzech poprzednich rozdysponowano łącznie 3,5 mln zł wśród kilkuset organizacji pozarządowych działających na lubuskich wsiach.

"W tym roku przy rozstrzyganiu konkursu premiowane dodatkowymi punktami będą wszelkie inicjatywy związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym" - dodał Dąbrowski.