Sajjan po berlińskim spotkaniu przytoczył informacje przekazane przez Szmyhala i powiedział, że sytuacja jest "groźna", oraz że należy uczynić wszystko, by umożliwić dostęp do ukraińskich zapasów ziarna - cytowała wypowiedź Sajjana agencja The Canadian Press.

Rozminowanie ukraińskich pól

Dodał, że będzie rozmawiać z minister obrony Kanady Anitą Anand w sprawie wysłania na Ukrainę kanadyjskich ekspertów do pomocy w rozminowaniu pól oraz o możliwej pomocy ze strony innych krajów NATO.

Podczas niedawnej wizyty na Ukrainie premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że Kanada przekaże 2 mln CAD do HALO Trust, organizacji non-profit zajmującej się rozminowywaniem terenów po konfliktach zbrojnych.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly powiedziała, że Kanada chce pomóc w dostawach ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód i może wysłać swoje statki do portów Rumunii i sąsiednich krajów.