Rada Europejska wezwała Rosję do zaprzestania ataków na infrastrukturę transportową w Ukrainie, do zniesienia blokady ukraińskich portów na Morzu Czarnym i do umożliwienia eksportu żywności, zwłaszcza z Odessy.

Eksport produktów rolnych z Ukrainy będzie łatwiejszy?

"Z myślą o sezonie 2022 Unia Europejska podejmuje aktywne środki na rzecz ułatwienia eksportu produktów rolnych z Ukrainy i wsparcia ukraińskiego sektora rolnego. W tym kontekście Rada Europejska zwraca się do państw członkowskich o przyspieszenie prac nad zaproponowanymi przez Komisję "korytarzami solidarnościowymi" oraz o ułatwianie eksportu żywności z Ukrainy z wykorzystaniem różnych dróg lądowych i unijnych portów" - czytamy w konkluzjach.

Zniesienie ceł pomoże Ukrainie czy międzynarodowym koncernom?

Rada Europejska wezwała też do skutecznej międzynarodowej koordynacji działań w celu zapewnienia kompleksowej reakcji w zakresie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

"W obliczu aktualnych niedoborów nawozów na rynku globalnym Rada Europejska wzywa do bardziej zdecydowanych wysiłków na rzecz współpracy z międzynarodowymi partnerami z myślą o promowaniu wydajniejszego stosowania nawozów, a także alternatyw wobec nich" - napisali szefowie unijnych państw i rządów w konkluzjach.

Przywódcy przyjęli też zapisy dotyczące bezpieczeństwa i obronności. Napisali w nich, że rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie spowodowała poważną zmianę w strategicznej sytuacji Unii Europejskiej i pokazała, że Unia Europejska musi być silniejsza oraz posiadać większe zdolności w obszarach bezpieczeństwa i obrony.

Unia Europejska będzie realizować Kompas Strategiczny

"W obliczu tych nowych okoliczności, przywołując deklarację wersalską i konkluzje Rady Europejskiej z 24-25 marca 2022 r., Unia Europejska będzie zdecydowanie realizować Kompas Strategiczny, zacieśniać swoje partnerstwa, wzmacniać swoją odporność oraz zwiększać swój potencjał w zakresie bezpieczeństwa i obrony poprzez liczniejsze i lepsze inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych braków strategicznych. Stosunki transatlantyckie i współpraca UE-NATO, przy pełnym poszanowaniu zasad określonych w Traktatach i zasad uzgodnionych przez Radę Europejską, w tym zasad inkluzywności, wzajemności i autonomii decyzyjnej Unii Europejskiej, są kluczowe dla naszego ogólnego bezpieczeństwa" - napisali.

Wskazali też, że silniejsza Unia Europejska o większych zdolnościach w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony przyczyni się pozytywnie do zapewnienia bezpieczeństwa światowego i transatlantyckiego oraz uzupełnia działania NATO, które pozostaje podstawą zbiorowej obrony swoich członków.

Przywódcy zwrócili się do Rady o to, by - zgodnie z odpowiednimi kompetencjami przyznanymi w Traktatach - przeanalizowała w trybie pilnym środki służące koordynacji potrzeb w zakresie bardzo krótkoterminowych zamówień w dziedzinie obronności w celu wsparcia wspólnych zamówień z myślą o uzupełnieniu zapasów, zwłaszcza w związku ze wsparciem udzielanym Ukrainie, a także krótkoterminowe narzędzie, służące wzmocnieniu europejskich zdolności przemysłu obronnego poprzez dobrowolne wspólne zamówienia.

"Rada Europejska oczekuje zaprezentowania ewentualnego wspólnego Europejskiego programu inwestycji w dziedzinie obronności, obejmującego przeanalizowanie możliwości zastosowania instrumentu na rzecz zwolnienia z podatku od wartości dodanej i na rzecz europejskich projektów obronnych, będących przedmiotem dużego wspólnego zainteresowania.