"Inspekcja Weterynaryjna przypomina, że niekontrolowany przywóz zwierząt do Polski grozi poważnym wzrostem ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych u zwierząt lub ludzi (tzw. chorób odzwierzęcych), które nie występują już w Polsce lub na dużym jej obszarze, a występują m.in. za naszą wschodnią granicą. Mogą to być również choroby, mające katastrofalne skutki dla hodowli zwierząt lub dzikiej fauny" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie ministerstwa rolnictwa.

Inspekcja Weterynaryjna: przywóz zwierząt z Ukrainy tylko pod kontrolą weterynaryjną

Priorytetem podejmowanych przez wszystkie polskie służby działań, w tym weterynaryjnych, jest zabezpieczenie zdrowia i życia ludzi, zarówno uciekających przed wojną, jak i mieszkańców naszej ojczyzny.

Inspekcja przypomina, że już pierwszego dnia zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, tj. 24 lutego 2022 roku, wdrożone zostały specjalne procedury wjazdu na teren Polski uchodźców wraz ze swoimi zwierzętami domowymi, w tym psami, kotami i fretkami, w liczbie do 5 sztuk. Działania polskiej służby weterynaryjnej zostały zsynchronizowane z innymi państwami członkowskimi UE i KE.

"Mają one na celu połączenie jak najbardziej płynnego przemieszczania się ludności z kraju objętego konfliktem zbrojnym z zapewnieniem możliwie najwyższego w tych warunkach poziomu zabezpieczenia epizootycznego i epidemiologicznego Polski i innych państw UE" - zapewnia Inspekcja Weterynaryjna. Wskazała, że procedury obowiązujące przywóz psów, kotów lub fretek opierają się na dodatkowo uproszczonych odstępstwach zawartych w unijnych przepisach z 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

Przywóz zwierząt z gatunków gryzoni, jak świnki morskie, myszy czy szczury laboratoryjne lub króliki domowe, nie podlega obecnie żadnym restrykcjom. Natomiast przywóz zwierząt gospodarskich oraz gatunków dzikiej fauny podlega regulacjom ogólnoeuropejskim i wymaga spełnienia wszystkich wymagań weterynaryjnych przy ich transgranicznym przemieszczaniu. Jakiekolwiek zmiany zasad ich przywozu do Polski muszą być obecnie uzgadniane z władzami weterynaryjnymi Ukrainy, włączając w to ich udział w organizacji takich transportów.

"Obecnie wszyscy powiatowi, graniczni i wojewódzcy lekarze weterynarii oraz pracownicy i kierownictwo Głównego Inspektoratu Weterynarii pracują w trybie gotowości do działań siedem dni w tygodniu. Związane jest to koniecznością zwalczania występujących w naszym kraju wysoce zjadliwej grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń oraz zabezpieczenia wschodniej granicy Polski. Cały czas działają wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą w zakresie kontroli wwozowej środków spożywczych, pasz oraz pozostałych gatunków zwierząt wjeżdżających na teren UE" - czytamy w komunikacie.

Należy pamiętać, że przekroczenie granicy Polski oznacza możliwość dalszej podróży bez dodatkowych kontroli do innych krajów UE, co powoduje konieczność ścisłej koordynacji działań.

Poinformowano, że Główny Lekarz Weterynarii utrzymuje stały kontakt z władzami weterynaryjnymi Ukrainy. Ma to na celu koordynację działań zarówno w zakresie współpracy obu służb przy nadal prowadzonym eksporcie i imporcie niektórych towarów oraz organizowaniu ewakuacji wskazanych przez władze ukraińskie niektórych zwierząt.