Poprzednie badania wiązały spożycie orzeszków ziemnych z poprawą zdrowia sercowo-naczyniowego wśród Amerykanów, teraz naukowcy szczegółowo zbadali związek między spożyciem orzeszków ziemnych a występowaniem różnych rodzajów udarów (niedokrwienny i krwotoczny) oraz chorób układu krążenia (jak choroba niedokrwienna serca) wśród japońskich mężczyzn i kobiet.

Analiza objęła osoby rekrutowane w dwóch etapach, w latach 1995 i 1998-1999, łącznie ponad 74 000 mężczyzn i kobiet w wieku od 45 do 74 lat, biorących udział w badaniu prospektywnym Japan Public Health Center. Uczestnicy wypełnili kompleksową ankietę dotyczącą stylu życia, która obejmowała kwestionariusz dotyczący częstotliwości spożywania orzeszków ziemnych. Byli obserwowani przez około 15 lat - do 2009 lub 2012 roku, w zależności od tego, kiedy byli pierwotnie zapisani. Częstość występowania udaru mózgu i choroby niedokrwiennej serca została określona w oparciu o dane z 78 szpitali.

Badacze brali pod uwagę stan zdrowia, palenie, dietę, spożywanie alkoholu i aktywność fizyczną wyszczególnione przez uczestników ankiet. Według dokumentacji medycznej odnotowali 3599 udarów (2223 niedokrwiennych i 1376 krwotocznych) oraz 849 przypadków choroby niedokrwiennej serca, które rozwinęły się w okresie obserwacji.

"Po raz pierwszy wykazaliśmy zmniejszone ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego związanego z wyższym spożyciem orzeszków ziemnych w populacji azjatyckiej - powiedział główny autor badania dr Satoyo Ikehara, profesor nadzwyczajny zdrowia publicznego Osaka University Graduate School of Medicine w Suita (Japonia). - Nasze wyniki sugerują, że dodanie orzeszków ziemnych do diety ma korzystny wpływ na zapobieganie udarowi niedokrwiennemu".

Jak wykazało przeprowadzone w Japonii badanie populacyjne, w porównaniu z dietą bez orzeszków spożywanie 4-5 niełuskanych orzeszków ziemnych dziennie wiązało się z mniejszym o 20 proc. ryzykiem udaru niedokrwiennego i mniejszym o 16 proc. całkowitym ryzykiem udaru mózgu. Nie stwierdzono istotnego związku między spożyciem orzeszków ziemnych a niższym ryzykiem udaru krwotocznego lub choroby niedokrwiennej serca.

Orzeszki ziemne są bogate w korzystne dla serca składniki odżywcze, takie jak jednonienasycone kwasy tłuszczowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, minerały, witaminy i błonnik pokarmowy, które pomagają obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych poprzez zmniejszenie czynników ryzyka, w tym wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu "złego" cholesterolu we krwi i łagodzenie przewlekłych stanów zapalnych

Związek pomiędzy spożyciem orzeszków ziemnych a obniżonym ryzykiem udaru i chorób sercowo-naczyniowych był spójny zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.

"Korzystny wpływ spożycia orzeszków ziemnych na ryzyko udaru, zwłaszcza udaru niedokrwiennego, stwierdzono pomimo niewielkiej ilości orzeszków ziemnych spożywanych przez uczestników badania - powiedział Ikehara. - Nawyk jedzenia orzeszków ziemnych i orzechów nadal nie jest powszechny w krajach azjatyckich. Jednak dodanie nawet niewielkiej ich ilości do diety może być prostym, ale skutecznym podejściem do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych".

American Heart Association zaleca spożywanie około pięciu porcji niesolonych orzechów tygodniowo; jedna porcja to około 15 gramów (2 łyżki stołowe) orzechów. Oprócz orzeszków ziemnych inne zdrowe opcje orzechów to niesolone orzechy nerkowca, orzechy włoskie, orzechy pekan, orzechy makadamia i orzechy laskowe.

Badanie miało kilka ograniczeń, w tym trafność i wiarygodność pomiarów spożycia orzeszków ziemnych w gromadzeniu i analizie danych, jednak dokładna analiza błędów pomiarowych potwierdziła zaobserwowaną zależność.