MRiRW: konkurs na logo "Moda na wieś"PAP - 15 czerwca 2021 16:16


Ministerstwo rolnictwa ogłosiło ogólnopolski konkurs na logo "Moda na wieś". Ma to być projekt ukazujący walory polskiej wsi. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca br. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Projekt ma ukazywać walory polskiej wsi, które będą "zachętą dla każdego poszukiwacza zarówno wrażeń, jak i spokoju".

Chodzi o: promowanie polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich; kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje; promocję działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna o wartości 5000 zł brutto.

Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową należy dostarczyć na adres: Departament Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na logo MODA NA WIEŚ".

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie - www.gov.pl/web/rolnictwo