W konkursie "Koła Gospodyń Wiejskich - wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie", organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, do wygrania są nagrody pieniężne, ich pula to 30 tys. zł.

Koła gospodyń wiejskich na Mazowszu

"Na Mazowszu jest wiele prężnie działających kół gospodyń wiejskich. Ich członkowie to często te osoby, wokół których toczy się życie kulturalne małych miejscowości. Nie tylko kultywują lokalne tradycje, ale aktywizują mieszkańców i organizują ciekawe wydarzenia dla lokalnych społeczności" - podkreśla cytowany w komunikacie marszałek Adam Struzik.

W konkursie nagradzana będzie działalność związana z rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu, taka jak wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii, turystyka na obszarach wiejskich, wykorzystanie dóbr kultury w rozwoju tych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego, organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich czy też aktywizacja społeczności lokalnych.

Rozwój wsi dzięki kołom gospodyń wiejskich

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, dynamiczny rozwój mazowieckich wsi to w dużej mierze zasługa działania kół gospodyń wiejskich. Co roku kół przybywa i chociaż najbardziej znane są ze świetnej regionalnej i tradycyjnej kuchni, to zakres ich działań jest o wiele większy. Organizują wiele wydarzeń, w które angażują mieszkańców, informują o możliwości wykorzystania środków unijnych, zachęcają mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności.

Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR, na Mazowszu zarejestrowanych jest 1275 kół.

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego trzeba dołączyć przynajmniej dwie rekomendacje - od organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania czy samorządów. Dodatkowo zgłoszenie powinno zawierać trzy przepisy kulinarne związane z regionem, udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę, wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać przez operatora pocztowego, dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Konkurs dla KGW 2021". Do konkursu można się też zgłosić drogą mailową na adres: ksow@mazovia.pl. (PAP)

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce "Aktualności".