Łódzkie: W Piotrkowie stanęły hotele dla owadówPAP - 27 kwietnia 2020 15:57


W Piotrkowie Trybunalskim na skwerach i ulicach pojawiły się tajemnicze drewniane budki. Władze miasta wyjaśniły, że są to hotele dla owadów, które mają zachęcić je do żerowania w zieleni i zapylania roślin, a tym samym wspierania całego ekosystemu.

"Hotele dla owadów zainstalowaliśmy w celu wspomożenia bioróżnorodności. Budki w połączeniu z wyznaczonymi strefami ekologicznymi mają być siedliskiem pożytecznych zapylaczy. Wokół hoteli wydzielono strefy wyłączone z regularnego koszenia, by stworzyć dogodne warunki dla żerowania" - wyjaśnił rzecznik piotrkowskiego magistratu Jarosław Bąkowicz.

Drewniane budki ustawiono w Piotrkowie m.in. w parku Belzackim, na skwerze im. kardynała S. Wyszyńskiego, w okolicy ronda Sulejowskiego i przy al. Concordii.

Zdaniem autorów tego projektu przedsięwzięcie powinno pozytywnie wpłynąć również na gospodarkę wodną poprzez zwiększenie retencji wód opadowych. Rosnąca bez ograniczeń bujna roślinność zwiększy powierzchnię asymilacyjną do pochłaniania m.in. dwutlenku węgla, ograniczy rozprzestrzenianie się pyłów zawieszonych, pozwoli ograniczyć parowanie, a tym samym poprawi mikroklimat i powstrzyma erozję gleb.

Bąkowicz przypomniał, że hotele dla owadów to kolejny przykład ekologicznych działań podejmowanych przez piotrkowski samorząd - Piotrków Trybunalski jest m.in. jednym z pierwszych polskich miast, które na swoim terenie zorganizowało pasiekę.