Rosyjski oligarcha wycofuje się z koncernu nawozowego

Na unijną listę osób objętych sankcjami, 9 marca dopisano przede wszystkim 146 członków rosyjskiej Rady Federacji, którzy ratyfikowali decyzje rządu dotyczące „Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową”, ale też dodatkowo 14 osób, które - jak podkreślono w uzasadnieniu - wspierają rząd Federacji Rosyjskiej i uzyskują od niego korzyści lub zapewniają mu istotne źródło dochodów lub które są powiązane z osobami lub podmiotami umieszczonymi w wykazie.

Wśród tych osób jest 6 nazwisk rosyjskich, prokremlowskich oligarchów związanych z branżą agro.

I tak, dopisano:

Alexander Semenovich Vinokurov (Александр Семёнович ВИНОКУРОВ) jest rosyjskim przedsiębiorcą działającym w segmencie detalicznej sprzedaży żywności, sektorze produktów farmaceutycznych, rolnictwa i infrastruktury. Zajmuje kierownicze stanowiska w firmie inwestycyjnej Maraton Group, i w przedsiębiorstwie Magnit, będącym największym sprzedawcą detalicznym żywności w Rosji. Największy franczyzobiorca KFC w Rosji.

Jego żoną jest Ekaterina Sergeevna Vinokurova, córka Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Jego ojcem jest Semen Vinokurov, który stał na czele państwowego przedsiębiorstwa unitarnego „Capital Pharmacies” i jest uważany za jednego z najważniejszych przedsiębiorców w rosyjskim przemyśle farmaceutycznym. Alexander Semenovich Vinokurov ma zatem ścisłe związki z rosyjskim rządem i działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

W dniu 24 lutego 2022 r., w następstwie początkowych etapów rosyjskiej agresji na Ukrainę, spotkał się – wraz z 36 innymi przedsiębiorcami – z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. Fakt, że został zaproszony do udziału w tym posiedzeniu, pokazuje, że jest on członkiem najbliższego otoczenia Władimira Putina i że popiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające. Pokazuje też, że jest on jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Świadczy o tym dodatkowo fakt, że ma on bliskie osobiste powiązania z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, odpowiedzialnym za rosyjską agresję i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

Cały artykuł przeczytasz w serwisie farmer.pl