Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

- formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka

- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą

- oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej

 

Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl).

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W 2022 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach:

- 26.06-16.07.2022 r.
- 17.07-06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

- 11.07-31.07.2022 r.,
- 01.08-21.08.2022 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie:

- 30.06-20.07.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach:

- 14.07-03.08.2022 r.,
- 04.08-24.08.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

- 11.08-31.08.2022 r.