Komisja Europejska rejestruje inicjatywę obywatelską „Save the bees!”sadyogrody.pl/Komisja Europejska - 16 maja 2019 15:03


Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej pt. „Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe” („Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”). Organizatorzy wzywają Komisję do przyjęcia przepisów służących utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska.

Inicjatywa obywatelska zakłada wyznaczenie obowiązkowych celów dotyczących „przyjęcia wspierania różnorodności biologicznej za jeden z ogólnych celów wspólnej polityki rolnej:

- zakazanie używania wszelkich niebezpiecznych pestycydów bez wyjątku i zmiana kryteriów zatwierdzania dopuszczania pestycydów;

- promowania różnorodności strukturalnej krajobrazów rolniczych;

- skutecznie zmniejszenie dopływu składników odżywczych (np. Natura 2000);

- skutecznego ustanowienia obszarów ochrony;

- intensyfikacji badań i monitorowania oraz poprawy edukacji.

Zgodnie z traktatami Unia Europejska może podejmować działania prawne w takich obszarach jak rynek wewnętrzny, polityka rolna oraz ochrona zdrowia publicznego i jakości środowiska. W związku z tym Komisja uznaje tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 27 maja 2019 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.