GUS przeprowadzi badania rolnicze od 15 do 31 styczna 2020 r.www.sadyogrody.pl - 13 stycznia 2020 12:51


W dniach od 15 do 31 stycznia 2020 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.


GUS podaje, że osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15 – 19 stycznia 2020 r., dostępnego na stronie GUS lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 20 – 31 stycznia 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15 – 27 stycznia 2020 r., dostępnego na stronie GUS lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 28 – 31 stycznia 2020 r.