Ogólne zakazy dotyczące zbierania grzybów stanowią, że runo leśne musi zostać nienaruszone na obszarach ochrony ścisłej, w ostojach zwierząt i w drzewostanach młodszych o wysokości nie przekraczającej 4 m. Nie wolno też zbierać grzybów na wojskowych poligonach.

Jednym z większych grzechów grzybiarzy jest wjeżdżanie samochodem do lasu. Owszem, jest to dozwolone, ale tylko tam, gdzie mamy do czynienia z drogą publiczną. Tymczasem wiele leśnych duktów nie ma wyraźnego oznaczenia z zakazami wjazdu.

Zasady grzybobrania mówią o tym, żeby grzyby wycinać lub wykręcać. I warto się tego trzymać, bo wyrwanie grzyba może być uznane za niszczenie ściółki leśnej.

Więcej na money.pl