• Europejski Kongres Gospodarczy 2021 odbywa się w dniach 20-22.09.2021 roku.
  • Przez trzy dni debat nie zabraknie rozmów o najważniejszych problemach i wyzwaniach gospodarczych, finansowych, inwestycyjnych, politycznych.
  • Biorą w nich udział przedstawiciele rządu, Parlamentu Europejskiego, specjaliści różnych dziedzin, firm, samorządów.

W ramach Kongresu odbywa się ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki.

Zobacz agendę Kongresu

EEC 2021: porozmawiamy o branży spożywczej i handlu

Zapraszamy na panele poświęcone rolnictwu oraz branży spożywczej:

22 września 2021 r., 9.30-11.00 Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań

Polska jakość, cena i smak w dobie protekcjonizmu w UE. Dalekie rynki w zasięgu polskiej żywności – wyzwania i szanse. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności.

Udział w panelu potwierdzili:

Marek Moczulski, prezes, Unitop

Monika Piątkowska, prezydent, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów

Michał Siwek, dyrektor, Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

Grzegorz Słomkowski, członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

Tomasz Trzaska, kierownik, Dział Handlu Zagranicznego, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Barbara Wieczorek, dyrektor generalny Business Unit Eksport, Grupa Maspex

Debatę poprowadzi Adam Tubilewicz, zastępca red. naczelnego www.portalspozywczy.pl

22 września 2021 r., 11.30-13.00 Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju

Jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w cele Zielonego Ładu? Zrównoważona żywność szansą dla branży spożywczej. Zrównoważone rolnictwo a potrzeby surowcowe firm. Regulacje i koszty, czyli wyzwania dla sektora spożywczego i handlu: gospodarka cyrkularna, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw. Jakiej żywności oczekują polscy konsumenci?

Udział w panelu potwierdzili:

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP"

Adam Mokrysz, prezes zarządu, Grupa Mokate

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

Tomasz Syller, członek zarządu SPAR Polska

Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture

Debatę poprowadzi Olimpia Wolf, dziennikarka ww.portalspozywczy.pl


Więcej na eecpoland.eu.