Dziś jest Światowy Dzień Nawożeniafarmer.pl - 13 października 2020 13:39


13 października obchodzimy Światowy Dzień Nawożenia. Do 2050 r na świecie przybędzie ok. 2 miliardy ludzi. Dzięki nawożeniu mineralnemu upraw jesteśmy w stanie prawidłowo odżywić rośliny i wyżywić nas -ludzi.


Na początku XX przybywało ludności w Europie i na naszym kontynencie coraz bardziej realnym zagrożeniem stawał się „wielki głód”. Wówczas nie było możliwości lepszego odżywienia roślin i poprawy wydajności plonowania;. gleba, rośliny nie były w stanie zapewnić dostatecznej ilości pożywienia naszej rosnącej populacji. Brakowało azotu, który jest potrzebny roślinom do wzrostu.

Zapewnienie roślinom azotu stało się w tamtych czasach wyzwaniem dla Europy. Importowano guano i saletrę z Ameryki – było to kosztowne i niewystarczające względem potrzeb dla europejskich rolników. Przełomowe okazało się odkrycie Fritza Habera, któremu udało się „zamienić” azot z powietrza w formę stałą. Ówczesna prasa pisała o nim, że „zrobił chleb z powietrza”.

Więcej w serwisie farmer.pl.