Minister przypomniał, że produkty z tym oznaczeniem muszą być wyprodukowane w Polsce z polskich surowców. W produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25 proc. masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Dla mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium kraju.

Marka Produkt Polski gwarancją jakości żywności

"Zarówno walory jakościowe, zdrowotne, jak i ekonomiczne przemawiają za tym, aby z półek sklepowych wybierać Produkt Polski" - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Natomiast wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski odwoływał się do patriotyzmu konsumenckiego zwracając uwagę, że ponad 75 procent każdej złotówki wydanej na polski produkt zostaje w naszym obiegu gospodarczym. Dodał, że ponadto polska żywność wytwarzana jest przez jeden z najnowocześniejszych przemysłów rolno-spożywczych w Europie.

Możliwość stosowania oznakowania "Produkt polski" wprowadzono 1 stycznia 2017 r. ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ten znak ma pomóc konsumentom łatwiej wyszukiwać produkty, które są wytworzone z polskich surowców.