43 gminy z Małopolski otrzymały granty w łącznej kwocie 4 283 450 zł na zakup najpotrzebniejszego sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - poinformował w środę wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dzieci byłych pracowników PGR-ów otrzymają sprzęt komputerowy

Za te pieniądze gminy kupią, w drodze ogłoszonego wcześniej przetargu, łącznie 1319 laptopów, 141 komputerów i 16 tabletów. Urządzenia będą miały dostęp do internetu. Szkoły rozdysponują sprzęt uczniom kwalifikującym się do projektu. Komputery przekazane rodzinom będą ich własnością.

Największy pojedynczy grant otrzymała gmina Uście Gorlickie. Trafi tam sprzęt za 618,3 tys. zł. Wysokie dofinansowanie przyznano też gminom Krzeszowice - 480 tys. zł i Jodłownik - 406,27 tys. zł.

"Żyjemy w dobie cyfryzacji, dlatego będziemy dążyć do ograniczenia wykluczenia cyfrowego, w szczególności wśród młodego pokolenia i właśnie na takich obszarach, jak tereny popegeerowskie" - zaznaczył wojewoda małopolski.

W całym kraju łączna kwota przeznaczona na ten program wynosi ponad 580 mln zł. Według szacunków skorzysta z niego ponad 200 tys. dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.