We wrześniu ub. roku pszczelarzowi wytruto 21 pszczelich rodzin, część uli zniszczono pianką montażową. Zginęło ponad 400 tys. owadów.

We wtorek do Tworzymirek przyjadą twórcy działającego na Podkarpaciu Banku Pszczelego. Przywiozą mu pięć rodzin pszczelich w nowych ulach.

"To rodziny, które zostały założone w ubiegłym roku. One są osadzane na nowych ramkach, na nowej węzie. Pszczelarzom przekazujemy wysokiej jakości rodziny; dobrze zaopiekowane, zdrowe pszczoły" - powiedział współorganizator przedsięwzięcia Maciej Szela.

Jak dodał, strata, jaką poniósł wielkopolski pszczelarz miałaby wręcz dewastujący wpływ na każdego właściciela pasieki. To też trudna sytuacja dla jego bliskich - w wielu przypadkach, przy większych pasiekach, wokół pszczół toczy się życie całej rodziny pszczelarza.

"Można powiedzieć, że takie zdarzenie jest dla pszczelarza bliskie utraty sensu życia. Zniszczenie pasieki to traumatyczne przeżycie - nagle zamiera miejsce, które dotąd tętniło życiem, pachniało miodem" - powiedział.

Bank Pszczeli to jedyna taka instytucja w Polsce i, jak twierdzą jego twórcy, prawdopodobnie pierwsza na świecie. Został założony przez braci Rafała i Macieja w 2018 roku. Inicjatywa powstała po tym, jak nieznany sprawca wytruł pasiekę Rafała Szeli. Zginęło wówczas 2,5 mln pszczół z 66 rodzin.

"Wszystko zaczęło się od pomocy, którą nam wówczas udzielono. Zebrane wtedy środki wystarczyły na odbudowę prywatnej pasieki oraz stworzenie zaczątków Banku Pszczelego i programu edukacyjnego" - powiedział PAP Maciej Szela.

Z pomocy Banku Pszczelego może skorzystać pszczelarz, którego pasieka została wytruta lub zniszczona przez osoby trzecie. Każdy zakwalifikowany do wsparcia materialnego może otrzymać nieodpłatnie i bezinteresownie do 20 proc. utraconych pszczół, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z transportem w dowolne miejsce kraju.

Bank rozpoczął świadczenie nieodpłatnej pomocy materialnej w minionym roku; pszczoły trafiły do dwóch pszczelarzy z województwa pomorskiego i lubelskiego.

Bank dysponuje obecnie 170 rodzinami pszczelimi stanowiącymi fundusz żelazny. Celem działalności jest przekazywanie do 120 rodzin pszczelich rocznie o wartości ponad 65 tys. zł. Pasieki Banku Pszczelego zlokalizowane są na terenie Podkarpacia.