Badanie: Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 93% osóbwww.sadyogrody.pl - 30 października 2020 10:28


W październiku odnotowano spadek wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. W październiku, 13% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale.

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia. Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (24%) lub czterech (26%) posiłków w ciągu dnia. 1% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 5% w jednym, a 13% w dwóch posiłkach.

40% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców. Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków. 12% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia. Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 93% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 77% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 68% badanych. Na drugie śniadanie oraz przekąskę warzywa i owoce spożywało 49% Polaków. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (39%).

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 15% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

Natomiast 32% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa. Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 53% Polaków, przy czym u 40% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 13% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.

W porównaniu z wrześniem o 4 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem średnim, o 1 pkt, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się bardzo wysokim wskaźnikiem o 3 pkt. proc. oraz niskim – o 1 pkt. proc.

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 46,2 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do września spadła o 1,3 p. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 3% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 24,6 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 1,9 pkt. proc