5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Glebywww.sadyogrody.pl/www.psor.pl - 04 grudnia 2015 14:34


Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje w dniu 5 grudnia Światowy Dzień Gleby, który obchodzony jest pod hasłem „Gleby to grunt życia”.

Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element środowiska naturalnego, istotny dla cyklów hydrologicznych i przepływu energii. Gleby to rezerwat jednej czwartej światowej bioróżnorodności.

- Zdrowe i żyzne gleby są kluczowe dla globalnej produkcji żywności, mają bezpośredni wpływ na poziom produkcji rolnej i wysokość plonów. Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy, jak stosować ŚOR., aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi. To właśnie rolnictwo zależy od stanu gleb, a jakość gleb zależy od świadomości i działalności rolników – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami - musi produkować coraz więcej żywności, na takich samych areałach uprawowych. Z tego też powodu konieczna jest odpowiednia ochrona gleb, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej nt. roli gleby w zapewnieniu odpowiedniego spływu wód gruntowych, ochrony przed powodziami i suszami, stabilności ekosystemu.

Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzą wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach program TOPPS (Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources). Celem tej inicjatywy jest promowanie dobrych praktyk rolniczych i podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powstawania zanieczyszczeń wód i gleby środkami ochrony roślin.