Znaczny wzrost produkcji ziemniaków w UEAgro Navigator - 25 stycznia 2018 15:39


Z danych NEPG (North Western European Potato Growers) wynika, że produkcja ziemniaków w krajach Europy północno-zachodniej (Belgia, Niemcy, Francja, Holandia, Wilk. Brytania), które odpowiadają za blisko 60% unijnej produkcji ziemniaków wzrosły o 19,4% r/r, do nieco ponad 29 mln t. Były jednocześnie o 17,2% wyższe od średniej z ostatnich 5 lat – czytamy w raporcie przygotowanym przez analityków banku PKO BP.

Na wzrost produkcji przełożyła się wyższa powierzchnia upraw ziemniaków (o 5,5 r/r), a także lepsze plonowanie (+13% r/r) w stosunku do niskiego w 2016 r., spowodowanego w dużej mierze suszą na zachodzie Europy.

Większe zbiory odnotowano także w Polsce. Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS, w 2017 r. wyniosły one 9,5 mln t i były o wyższe ok. 7% r/r. Dane odnośnie wzrostu produkcji u największych unijnych producentów wskazują, że zbiory ziemniaków w UE-28 w 2017 r. ukształtowały się na najwyższym poziomie od 2011 r.

Wysokie zbiory w kraju i presja podaży na najważniejszych rynkach unijnych przekładają się na spadki cen ziemniaków. Wg GUS przeciętna krajowa cena skupu ziemniaków w grudniu 2017 r. była niższa o 7,3% r/r (31,11 zł/dt) i jednocześnie, biorąc pod uwagę grudzień, najniższa od 2005 r. Znaczący spadek cen oznacza zmniejszenie opłacalności produkcji ziemniaków w sez. 2017/18, co z kolei może mieć wpływ na zmniejszenie powierzchni upraw ziemniaków w 2018 r. i działać w kierunku wzrostu ich cen w 2h18 – informuje Agro Nawigator banku PKO BP.