Zbiory warzyw wg GUS na poziomie ok. 3,9 mln t

Autor: GUS 30 lipca 2021 12:49

Zbiory warzyw wg GUS na poziomie ok. 3,9 mln t Jakie szacunki zbiorów warzyw w 2021 r?/ fot. shutterstock

Produkcję warzyw gruntowych GUS szacuje obecnie na ok. 3,9 mln t, tj. na poziomie blisko 2% niższym w porównaniu do roku ubiegłego.

GUS przedstawił wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r. Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na około 3,9 mln t, tj. o blisko 2% mniej od roku poprzedniego.

Pogoda wiosną a siew i wschody warzyw gruntowych

Z uwagi na niskie temperatury i częste opady deszczu, w bieżącym sezonie siewy warzyw do gruntu rozpoczęły się z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do trzech tygodni i były rozciągnięte w czasie. Wschody roślin również były opóźnione i nierównomierne, co sprzyjało rozwojowi chwastów. W wyniku licznych, miejscami intensywnych opadów deszczu na początku okresu wegetacyjnego, nadmiernie uwilgotniona gleba utrudniała terminowe wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych.

Pod koniec maja i na początku czerwca, temperatury powietrza znacznie wzrosły, a zasoby wody zgromadzonej w glebie zaczęły się wyczerpywać. W wielu regionach kraju gleba ulegała nadmiernemu przesuszeniu i konieczne stało się nawadnianie plantacji.

Warunki uprawowe na przeważającym obszarze kraju znacząco poprawiły się wraz ze wzrostem liczby opadów deszczu pod koniec czerwca i na początku lipca. Opady te w niektórych regionach były intensywne i miały gwałtowny
przebieg (występowały gradobicia), co prowadziło do lokalnych podtopień i uszkodzeń plantacji. Zwiększyła się również presja ze strony szkodników i chorób grzybowych. W  konsekwencji pogorszeniu może ulec wartość handlowa plonów.

Zbiory warzyw w skali całego kraju będą zadowalające

Wysokie mogą być plony zwłaszcza odmian średnio-późnych i późnych. Warunki pogodowe, jakie dominowały w Polsce pod koniec czerwca oraz w lipcu sprzyjały bowiem szybkiemu przyrostowi masy biologicznej warzyw.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na 3,9 mln t, tj. o ok 2% mniejszą w porównaniu do roku ubiegłego. Na ostateczny poziom zbiorów dominujący wpływ będą miały warunki pogodowe w kolejnych miesiącach okresu wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się nieznaczne zmniejszenie produkcji większości podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do ubiegłego sezonu.

Ocenia się, że tegoroczne zbiory kapusty nieznacznie przekroczą poziom 700 tys. t, a kalafiorów wyniosą ok. 145 tys. t. Zbiory cebuli, podobnie jak marchwi, oceniono na ok. 630 tys. t. Zbiory buraków w bieżącym sezonie oszacowano na niespełna 240 tys. t, natomiast pomidorów na ok. 160 tys. t. Poziom produkcji ogórków oceniony został na 120 tys. t. Łączne zbiory pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ponad 1,2 mln t, przy czym największy udział w tej grupie mają: dynia, pietruszka, seler korzeniowy, a także brokuły i kukurydza cukrowa.

Chcesz sprzedać warzywa? Dodaj ogłoszenie na gieldarolna.pl!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI