Zachodniopomorskie: Rolnicy nie zgadzają się z raportem suszowym IUNGfarmer.pl - 21 lipca 2021 11:28


Rolnicy z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie zgadzają się z informacjami dotyczącymi występowania suszy rolniczej w kraju, raportowanymi przez IUNG. Zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie tej - nieakceptowalnej ich zdaniem - sytuacji.


W ocenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, dane z raportów IUNG są nieakceptowalne, dlatego zachodniopomorscy rolnicy zwrócili się o szczegółowe wyjaśnienia, na jakich podstawach są opierane cykliczne oceny występowania suszy, opracowywane przez tę instytucję.

- W związku z ukazaniem się VI raportu monitorowania suszy, z którego jednoznacznie wynika, że w poszczególnych gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego zmniejszyła się przede wszystkim powierzchnia, na której wystąpiła susza np. zboża jare czy ozime nie są już narażone na suszę. Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze przedstawienie oceny wizytacji (lustracji) upraw przez zespoły Pracowników IUNG na terenie woj. zachodniopomorskiego, które odbyło się w dniach 7,8 i 9 lipca 2021 r. - napisano w piśmie do dr hab. Andrzeja Doroszewskiego, prof. IUNG-PIB, jednego z autorów Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres od 11 maja do 10 lipca 2021r.

Czytaj więcej w serwisie farmer.