Wielkopolska: Na kapuście wciąż żerują gąsienice bielinka kapustnikaKrystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 16 września 2016 15:41


Na plantacjach kapusty głowiastej wciąż żerują gąsienice bielinka kapustnika. PIORiN uaktywniła komunikaty ostrzegające przed tym szkodnikiem na terenie województwa wielkopolskiego.

Największe szkody w uprawie kapusty głowiastej wyrządzają gąsienice drugiego pokolenia. Od sierpnia do końca września młode gąsienice bielinka kapustnika żerując zeskrobują miękisz z liści kapusty, a przy dużym nasileniu powodują gołożery i zanieczyszczają rośliny odchodami. Ciepła pogoda na początku września sprzyjała występowaniu tego szkodnika.

Na plantacjach późnych odmian kapusty głowiastej należy przeprowadzić obserwacje pod kątem występowania tego szkodnika. Zwalczanie gąsienic bielinka kapustnika wskazane jest po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 3-4 złoża jaj lub 10 żerujących gąsienic na 10 główkach kapusty.

Żerowanie gąsienic obniża wartość handlową główek kapusty, a ponadto uszkodzone liście stanowią drogę infekcji dla chorób grzybowych. Do ochrony kapusty głowiastej dozwolonych jest kilkanaście preparatów należących do różnych grup chemicznych. Poniżej przedstawiamy listę środków zarejestrowanych do zwalczania bielinka kapustnika i rzepnika:

- Coragen 200 SC (chlorantraniliprol; dawka 75-125 ml/ha)
- Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna; dawka 0,75 l/ha),
- SpinTor 240 SC (spinosad; dawka 0,2-0,4 l/ha)
- Rumo/Steward 30 WG (indoksakarb; dawka 0,1-0,12 kg/ha)
- Cyperkill Max 500 EC, Cythrin 500 EC (cypermetryna; dawka 0,05 l/ha)
- Super Cyper 500 EC, Supersect 500 EC, (cypermetryna; dawka 0,05 l/ha)
- Sherpa 100 EC (cypermetryna; dawka 0,2-0,3 l/ha)
- Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna; dawka 0,2-0,4 l/ha)
- Karate 2,5 WG (lambda-cyhalotryna; dawka 0,24 kg/ha)
- Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna; dawka 0,12 l/ha)
- Decis Mega 50 EW (deltametryna; dawka 0,15 l/ha
- Patriot 100 EC (deltametryna, dawka 0,075 l/ha)
- Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna; dawka 0,24 kg/ha)
- Sumi-Alpha 050 EC (esfenwalerat; dawka 0,2 l/ha)
- Dursban 480 EC, Pyrinex 480 EC, Pyrisimex 480 EC (chloropiryfos; dawka 0,9 l/ha)
- Dursban Delta 200 CS (chloropiryfos; dawka 2 l/ha),
- Nurelle D 550 EC (cypermetryna, chloropiryfos; dawka 0,5 l/ha).