W których województwach występuje wciąż susza rolnicza? Raport IUNG

Autor: www.sadyogrody.pl/ IUNG 05 sierpnia 2020 08:35

W których województwach występuje wciąż susza rolnicza? Raport IUNG Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego/ fot. pixabay

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia wydanego przez MRiRW w sprawie wskaźników Klimatycznego Bilansu Wodnego, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

MRiRW wydało obwieszczenie w sprawie wskaźników Klimatycznego Bilansu Wodnego, czyli określiło strefy suszy dla gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie 6-dekadowym od 21 maja do 20 lipca br. Zespół ekspertów UNG-PIB, zgodnie z wymogami  powyższego obwieszczenia Ministra Rolnictwa, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -189 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (11 V – 10 VII) zwiększył się do 10 mm. Duże niedobory wody od -120 do -159 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego, a we wschodnich rejonach tych regionów notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. Na pozostałym terenie Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, zespół IUNG-PIB stwierdził, że największe niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 21 maja do 20 lipca występują w północno-zachodniej Polsce.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

- zachodniopomorskiego,
- wielkopolskiego,
- lubuskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- dolnośląskiego.

Susza notowana jest w uprawach krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, truskawek i drzew owocowych.

Susza w uprawach krzewów owocowych wystąpiła w 83 gminach Polski (3,35% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie gmin z wystąpieniem suszy o 0,44 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Suszę w uprawach strączkowych stwierdzono w 63 gminach Polski (2,54% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 25 tj.o 1,01 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Suszę rolniczą notowano w uprawach warzyw gruntowych, wystąpiła w 11 gminach Polski (0,44% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie o 10 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 0,4 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła na powierzchni 0,02% gruntów ornych.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 4 gminach Polski (0,16% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 1 gminę z wystąpieniem suszy, tj. o 0,04 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 2 województwach: lubuskim i zachodniopomorskim.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach drzew owocowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 1 gminie w województwie lubuskim (0,04% gmin kraju).

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI