UE zapewni stałe dostawy gazu i energii po akceptowalnej cenie?

Autor: PAP 12 października 2022 10:57

UE zapewni stałe dostawy gazu i energii po akceptowalnej cenie? Unijne organizacje rolnicze: energia i gaz - po akceptowalnych dla rolników cenach/ fot. shutterstock

Unia Europejska musi zapewnić stałe dostawy gazu i energii elektrycznej po akceptowalnej cenie dla rolników i całego łańcucha rolno-spożywczego. To jedyna droga, aby zapewnić dostawy żywności na rynek - mówiono na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Copa-Cogeca.

Copa-Cogeca zrzesza europejskie rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA (Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych) z COGECA (Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej). Ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Energia i gaz - po akceptowalnych dla rolników cenach

Jak poinformowała Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, członek Copa-Cogeca, uczestnicy tego spotkania - przedstawiciele rolniczych organizacji z krajów Wspólnoty - podkreślili, że rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, paliw i nawozów spowodowały, że wielu rolników działa obecnie na krawędzi opłacalności i poważnie rozważa zaprzestania swojej działalności. Dotyczy to m.in. hodowli zwierząt.

"Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne, jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okoliczności, z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku" - podkreśliła przewodnicząca Copa Christiane Lambert.

Zdaniem Copa-Cogeca niezbędne jest priorytetowe traktowanie rolników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych zarówno w planach racjonowania gazu w państwach członkowskich jak i wprowadzaniu środków ograniczania zużycia energii, w tym zwolnienie sektora z wymogu zmniejszenia zużycia energii w godzinach szczytu. Potrzebna jest także dywersyfikacja dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

"Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko i średniookresowe rozwiązania na szczeblu UE dla rolnictwa, w tym interwencje finansowe w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej" - mówił przewodniczący Cogeca Ramon Armengol.

Nowa strategia na rynku nawozów mineralnych 2022

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła niedawne deklaracje komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii dotyczącej nawozów. Organizacja podkreśliła, że nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo, aby rolnicy mogli zagwarantować wystarczającą produkcję żywności. Kluczowe jest zawieszenie importowych barier taryfowych dla mieszanin mocznika i azotanu amonu importowanego z Trynidadu i Tobago oraz USA wraz z zawieszeniem konwencjonalnych ceł tak długo, jak istnieje ryzyko niedoborów na rynku europejskim. Aby poprawić przejrzystość rynku należy także stworzyć obserwatorium rynku nawozów w celu poprawy dostępu do informacji o dostępności i cenach nawozów - wskazano.

Polskie organizacje rolnicze uważają jednak, że zwolnienie z taryf celnych na nawozy azotowe nie może doprowadzić do ograniczenia produkcji nawozów azotowych przez polski przemysł. UE powinna działać w kierunku doprowadzenia do rozsądnych cen zakupu gazu dla producentów nawozów.

"Europejscy rolnicy są zaangażowani w zapewnianie konsumentom bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności i aby móc dalej wykonywać ten obowiązek, pilnie potrzebują działania Unii Europejskiej. Tymczasem przy tych kosztach produkcji roślinnej i hodowlanej bezpieczeństwo żywnościowe Europy może być zagrożone" - skomentował przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI