Rynek owoców i warzyw - produkcja, przetwórstwo (analiza IERiGŻ)www.sadyogrody.pl - 23 stycznia 2020 14:27


W 2019 r. według danych GUS (Przedwynikowy szacunek z 27 września) produkcja owoców w Polsce była mniejsza od rekordowo wysokiej w roku poprzednim o 24% i wyniosła 3850 tys. ton. Zbiory jabłek spadły o 25%. Spośród pozostałych owoców, najgłębszy był spadek produkcji malin (o 35%) - informuje IERiGŻ.

W wyniku wzrostu powierzchni nasadzeń wzrosły jedynie (o 30%) zbiory borówki wysokiej, a także owoców mało liczących się w produkcji krajowej (świdośliwa, jagoda kamczacka, dereń). Spadek zbiorów większości gatunków owoców spowodowany był głównie wiosennymi przymrozkami oraz zmniejszeniem aktywności fizjologicznej roślin sadowniczych po obfitym owocowaniu w 2018 r. Obserwowany od wiosny deficyt wody w glebie i bardzo wysokie temperatury powietrza w czerwcu wpłynęły na silne zmniejszenie zbiorów warzyw gruntowych odmian wczesnych. W wyniku poprawy
warunków pogodowych we wrześniu i w październiku zbiory warzyw odmian późnych nie były mniejsze niż w 2018 r.

Łączne zbiory warzyw gruntowych obniżyły się o 4-6% (we wrześniu GUS ocenił spadek zbiorów na poziomie 8% do ok. 3,8 mln ton). Zbiory warzyw uprawianych pod osłonami zwiększą się o ok. 5% do 1,2 mln ton. Produkcja owoców zmniejszyła się w większości krajów UE. Niemal we wszystkich krajach wzrosła produkcja warzyw – głównie cebuli, pomidorów i warzyw strączkowych - informują analitycy IERiGŻ.

Spadek zbiorów owoców spowoduje obniżenie z 1,25 mln ton w sezonie 2018/19 do 0,97 mln ton w sezonie obecnym, produkcji przetworów owocowych. Produkcja zagęszczonych soków zmniejszy się z 520 do 285 tys. ton, w tym zagęszczonego soku jabłkowego z 465 do 250 tys. ton, a mrożonych owoców z 425 do 390 tys. ton. Produkcja przetworów warzywnych pozostanie na poziomie ok. 1,3 mln ton. Spadkowi produkcji mrożonych warzyw, konserw i marynat warzywnych towarzyszyć będzie zwiększenie produkcji przetworów z pomidorów, w tym przede wszystkim keczupu i sosów pomidorowych, wytwarzanych w dużym stopniu z importowanego koncentratu pomidorowego. Łączna produkcja soków pitnych, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych zwiększy się z 2,0 do 2,05 mln ton, a najbardziej wzrośnie produkcja soków bezpośrednio tłoczonych z owoców – głównie soków jabłkowych.

W sezonie 2019/20 łączne wpływy z eksportu owoców i ich przetworów mogą się zmniejszyć w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 3% do 1,91 mld euro. Decydujący będzie spadek wolumenu zagranicznej sprzedaży, zarówno owoców świeżych (o 21%), jak ich przetworów (o 14%). Wzrosną natomiast ceny eksportowe niemal wszystkich owoców i ich przetworów, a najbardziej wiśni, śliwek, malin oraz owoców mrożonych. Przeciętne ceny eksportowe owoców świeżych zwiększą
się z 0,46 do 0,59 euro/kg, a przetworów owocowych z 1,12 do 1,24 euro/kg. Obniży się także o 4% do 890 mln euro łączna wartość eksportu warzyw i ich przetworów. Niższe będą, w porównaniu z bardzo wysokimi w sezonie 2018/19, ceny eksportowe większości produktów warzywnictwa. Mniejszy będzie wolumen sprzedaży warzyw świeżych (głównie cebuli), a zwiększy się przetworów warzywnych. Decydujący będzie wzrost zagranicznej sprzedaży przetworów pomidorowych. Łączna wartość eksportu owoców, warzyw oraz ich przetworów obniży się z 2,89 do 2,80 mld euro, a po uwzględnieniu eksportu pieczarek i ich przetworów z 3,37 do 3,27 mld euro. Stanowić to będzie odpowiednio 11%
i 10% wartości eksportu produktów sektora rolno-spożywczego.

W sezonie 2019/20 import owoców południowych (łącznie z orzechami) wynieść może 1,62 mln ton, wobec 1,58 mln ton w sezonie poprzednim. Przywóz owoców strefy umiarkowanej zwiększy się z 85 do 140 tys. ton. Wzrośnie głównie import jabłek, gruszek, śliwek i truskawek, a także większości przetworów z owoców strefy umiarkowanej, zwłaszcza zagęszczonego soku jabłkowego oraz mrożonych truskawek i malin. Udział owoców strefy umiarkowanej i ich przetworów w łącznej wartości importu owoców i ich przetworów zwiększy się z 15 do 17%. W grupie przetworów owocowych wytwarzanych z owoców południowych najbardziej, w wyniku spodziewanego spadku cen importowych, wzrośnie przywóz zagęszczonego soku pomarańczowego oraz konserwowych
brzoskwiń. Spadek cen większości produktów spowoduje mniejsze niż wolumenu zwiększenie łącznej wartości przywozu owoców świeżych i utrzymanie na poziomie z sezonu 2018/19 wartości importu przetworów owocowych. Zwiększy się przywóz większości gatunków warzyw (zwłaszcza cebuli i pomidorów) oraz ich przetworów, w tym głównie koncentratu pomidorowego. Ceny niemal wszystkich
produktów warzywnictwa będą niższe niż w sezonie 2018/19. Łączna wartość importu owoców, warzyw i ich przetworów wzrośnie z 3,31 do 3,40 mld euro, a ujemne saldo handlu zagranicznego tymi produktami zwiększy się z 419 do 592 mln euro. Po uwzględnieniu pieczarek i ich przetworów ujemne saldo wyniesie 132 mln euro, wobec dodatniego w wysokości 50,2 mln euro w sezonie 2018/19.