Rośnie unijna produkcja ekologicznaFAMMU/FAPA na podstawie: opracowanie Freshfel - 30 marca 2015 08:00


Jak wynika z najnowszych opublikowanych przez Freshfel danych, wartość ogrodnictwa ekologicznego na unijnym rynku należałoby oszacować na poziomie około 5-7 proc. łącznej wartości produkcji ogrodniczej - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: opracowanie Freshfel.

Łączna produkcja upraw owocowo-warzywnych konwencjonalnych to około 82 mln ton rocznie, a produkcję ekologiczną owoców i warzyw można oszacować na około 2 do 3 mln ton rocznie.

Podano również szacunkowe dane dla wolumenu importu – średniorocznie kraje unijne sprowadzają około 13 mln ton owoców i warzyw, a wielkość importu produktów pochodzących z upraw ekologicznych to około 1 do 2 mln ton.

W porównaniu do danych za rok 2002 według najnowszych udostępnionych danych za rok 2011 łączna powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła z ówczesnych 5,72 mln ha do obecnych 9,61 mln ha. Wzrosła również liczba producentów – z dokładnie 151 766 w roku 2002 do 235 464 w roku 2011.