Produkcja warzyw w Polsce wzrośnie rdr, choć pozostanie niska na tle wcześniejszych latAgro Nawigator - 12 sierpnia 2020 13:58


Produkcja warzyw gruntowych w Polsce w sezonie 2020, według GUS, wzrosnąć może o 6% r/r do 4,1 mln t. Niemniej, szacowany wolumen może być o ok. 7% niższy w porównaniu do średniej w latach 2016- 2018 z uwagi na relatywnie niesprzyjające uwarunkowania produkcyjne - poinformowano w publikacji Agro Nawigator Banku PKO BP.

Choć poprawa wilgotności gleb w czerwcu przyczyniła się do wzrostu masy warzyw, to deficyt wody w pierwszym okresie wegetacji utrudniał zarówno ich zasiewy, jak też wschody. Dodatkowo w przypadku pomidorów gruntowych, przymrozki wymusiły konieczność ponownych nasadzeń. Z tego powodu tylko w ich przypadku GUS oczekuje nieznacznego spadku produkcji.

- Największy wzrost oczekiwany jest w przypadku zbiorów cebuli i kapusty (po ok. 8% r/r). Choć ostateczny poziom produkcji warunkowany będzie dalszym przebiegiem warunków pogodowych, to wstępne szacunki pozwalają spodziewać się spadków cen warzyw w kolejnych miesiącach  - informuje Agro Nawigator Banku PKO BP.