Produkcja warzyw ciepłolubnych opóźnionawww.sadyogrody.pl/ GUS - 31 maja 2022 13:27


Wiosenne chłody z pogłębiającym się w marcu niedoborem opadów deszczu i spadkami temperatury powietrza (w kwietniu przy gruncie miejscami nawet poniżej -6 st. C), miały wpływ na termin rozpoczęcia siewów warzyw, opóźniały wschody oraz spowalniały tempo wzrostu i rozwoju roślin - podaje GUS.

W bieżącym roku siew warzyw gruntowych na przeważającym obszarze kraju odbył się w zalecanych terminach, lecz w niektórych rejonach był opóźniony od kilku do kilkunastu dni.

Opóźniony siew warzyw

Opóźnienia dotyczyły przede wszystkim gatunków ciepłolubnych (produkowanych przeważnie z rozsady), takich jak: dynia, ogórek, pomidor, czy papryka. Ze względu na niedostateczną ilość opadów i bardzo niską wilgotność gleby notowaną w kolejnych dniach okresu wegetacyjnego, wschody warzyw często były nierównomierne i relatywnie słabe. Jedynie na plantacjach, na których stosowano nawadnianie, problem braku wody był mniej widoczny.

Jak podaje GUS, warunki atmosferyczne w okresie wschodów roślin sprzyjały stosowanej ochronie chemicznej przed patogenami i szkodnikami, jednak utrudniały przyswajanie składników odżywczych zawartych w nawozach mineralnych.

Dostępność nasion 2022

Zaopatrzenie w nasiona w bieżącym sezonie przeważnie odpowiadało potrzebom producentów. Największy problem stanowiło ograniczenie dostępności większości nawozów mineralnych z powodu znacznego wzrostu ich cen.