Niemcy: Produkcja warzyw na poziomie z roku ubiegłegowww.sadyogrody.pl/ Freshplaza - 25 marca 2021 12:44


W 2020 roku gospodarstwa w Niemczech zebrały łącznie 3,9 mln ton warzyw. Całkowita wielkość zbiorów była więc na poziomie z poprzedniego roku - informuje serwis Freshplaza.

Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, liczba gospodarstw uprawiających warzywa spadła o około 7% z 6580 do 6100 w porównaniu z ostatnim badaniem w 2016 roku.

Niecałe 5900 gospodarstw produkowało warzywa w otwartym gruncie na 125 200 hektarach w 2020 roku. Podobnie jak wielkość zbiorów, obszar upraw polowych pozostał więc prawie stały w porównaniu z rokiem 2019. W 2020 r. największe obszary uprawy warzyw gruntowych znajdowały się w Nadrenii Północnej-Westfalii z 25 000 ha, w Dolnej Saksonii z 21 500 ha i Nadrenii-Palatynacie z 18 500 ha.

Z upraw ekologicznych pochodziło łącznie 379 600 ton warzyw polowych w 2020 roku. Odpowiada to 10% całkowitej wielkości zbiorów w uprawie polowej i prawie 16% wzrostowi w porównaniu z rokiem 2019. W porównaniu ze średnią z lat 2014-2019, wielkość zbiorów wzrosła nawet o ponad jedną trzecią. Powierzchnia ekologicznych upraw warzyw w otwartym  gruncie w 2020 roku wynosiła 16 100 hektarów, co stanowiło 13% całkowitej powierzchni upraw ekologicznych.

Szparagi, marchew i cebula są najważniejszymi uprawami w niemieckiej produkcji warzywnej pod względem areału. W 2020 roku uprawy te zajmowały  41% powierzchni uprawnej. Na pierwszym miejscu pozostały szparagi, których łączna powierzchnia wynosiła 25 900 hektarów (-5% w porównaniu z rokiem 2019). 

Marchew zajęła drugie miejsce, z niewielkim wzrostem areału do 13800 hektarów i wielkością plonu 802 200 ton, (+ 1,4% w porównaniu z 2019 rokiem). Na trzecim miejscu uplasowała się cebula z obszarem uprawy wynoszącym 12 300 hektarów i zebranym wolumenem nieco poniżej 539 700 ton (odpowiednio + 2,0% i + 3,4% w porównaniu do 2019 r.).

Mimo że zbiory warzyw w 2020 r. pozostały ogólnie w dużej mierze niezmienne w porównaniu z rokiem poprzednim, można zauważyć zmiany w przypadku poszczególnych gatunków warzyw. Podczas gdy kalafior, z nieco ponad 3040 hektarami pod uprawę i wielkością zbiorów 83 780 ton, wykazywał najniższe wartości od lat, obszary upraw i wielkość zbiorów jarmużu (odpowiednio 1090 ha i 18 500 ton) i kapusty pekińskiej (850 ha) i 38 650 ton) ponownie wzrosły. W sektorze warzyw liściastych szpinak uprawiano na 3970 hektarach, największym areale od lat, i wolumenie zbiorów 83 470 ton.

Wysokich zbiorów z poprzedniego roku nie powtórzyła sałata lodowa, rukola i inne sałaty. Uprawa sałaty (1310 ha) osiągnęła najniższy wskaźnik w 2020 r., przy plonach 42 670 ton. To samo dotyczy sektora warzyw do kiszenia , głównie ogórków - powierzchnia uprawy 1760 hektarów i wielkości zbioru 149 100 ton.

Pomidory dominują w uprawach szklarniowych

W 2020 r. powierzchnia upraw w szklarniach i pod innymi osłonami, pozostała prawie niezmienna w porównaniu z rokiem poprzednim. W porównaniu z 2016 r. obszary wzrosły o niecałe 4%. Na prawie 1300 hektarów 1650 gospodarstw zebrało dobre 195 000 ton warzyw. Największymi obszarami uprawy tego typu były pomidory 380 ha, ogórki 240 ha i roszponka 180 ha.

Warzywa - sprawdź oferty na GieldaRolna.pl