Nasiona te są prezentowane jako legalne nasiona Centro, ale są sprzedawane w opakowaniach bez etykiety, daty pakowania oraz parametrów jakościowych czy danych producenta, a więc w sposób całkowicie sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

- Informujemy, że nasiona te zostały przez nas przetestowane, a weryfikacja wykazała, że nie jest to nasza odmiana. W związku z tym posługiwanie się naszą marką, nazwą odmiany i bazowanie na renomie naszej firmy jest niczym nieuprawnione i stanowi naruszenie prawa, a w szczególności jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ponadto kupowanie materiału siewnego z niepewnego źródła i o nieustalonym pochodzeniu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne - podaje firma Hazera.

Firma podkreśla, że kupując materiał siewny warto pamiętać o kilku zasadach.

Należy kupować nasiona:
– w zamkniętym, zabezpieczonym / zapieczętowanym opakowaniu,
– zaopatrzone na stałe w etykietę zawierającą wszystkie wymagane informacje,
– od podmiotów zarejestrowanych w PIORIN.
Bezwzględnie zawsze należy prosić o dokument sprzedaży, który powinien zawierać następujące informacje:
– nazwa gatunku, nazwa odmiany
– rodzaj nasion lub / i sposób ich zaprawienia
– nr partii

- Mając na względzie powyższe chcielibyśmy wskazać, że każdy, kto handluje materiałem siewnym z naruszeniem warunków regulujących dopuszczenie tego materiału do obrotu, podlega karom administracyjnym, a w szczególnych przypadkach także odpowiedzialności karnej. Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu materiałem siewnym i ostatecznych beneficjentów produktów żywnościowych, czyli konsumentów, zdecydowanie zalecamy, aby przed zakupem czegoś, co wygląda jak nasiona Centro, skontaktować się z nami i zweryfikować, czy nasiona, które zamierzasz kupić, są rzeczywiście oryginalnymi nasionami -podaje firma.