Sytuacja na rynku kapusty pekińskiej

-Jesteśmy dopiero w 1/3 sezonu zimowego na kapustę pekińską i widzimy ogromny problem z jakością kapusty. Popyt na kapustę w okresie świątecznym był dosyć duży, niestety większość kapusty z chłodni miła 'tipburn' zaawansowany bądź w początkowej fazie -mówi Paweł Myziak.

- Rynek potrzebuje kapusty i nie akceptuje żadnych form zgnicia wewnętrznego. Powoduje to, że ta kapusta, która pozostała w dobrej jakości jest pożądana, pomimo tego, że nie ruszyły jeszcze eksporty tego warzywa. Myślę, że krajowej kapusty pekińskiej może zabraknąć, ponieważ już w tej chwili jest problem z jednostajnym dostępem do kapusty dobrej jakości - podsumowuje Paweł Myziak.

 

Sprzedaj warzywa na giełdzie rolnej!