Najlepszą marchwią do przechowywania zimowego są późne odmiany. Odpowiedni wybór odmian dopasowany jest do terminu zbioru.

Kiedy przeprowadzić zbiór marchwi na zimę?

Warto wiedzieć, że wczesny zbiór marchwi przeważnie rozpoczyna we wrześniu. Natomiast marchew na długie przechowywanie zbierana jest w październiku. Zazwyczaj w drugiej jego połowie.

Wiedza o tym, kiedy marchew jest gotowa do zbiorów, jest podstawą dla uzyskania dobrych plonów. Niestety upalne i prawie bezdeszczowe lato nie sprzyja uzyskaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów. 

Wyrywanie marchwi z ziemi należy przeprowadzać w czasie bezdeszczowej pogody. Jest to istotne gdyż mokre lub  zabłocone korzenie gorzej będą się przechowywać, szybciej zaczną gnić. Należy pamiętać aby nie uszkodzić korzeni.  Na plantacjach wielkoobszarowych stosuje się zbiór mechaniczny z użyciem kombajnu. 

Zarówno przy zbiorze ręcznym jak i maszynowym, po wydobyciu korzenia koniecznym jest obcięcie naci i odrzucenie korzenie słabej jakości, które nie nadają się do przechowywani. Usunięcie naci chroni korzenie marchwi przed gwałtownym więdnięciem w trakcie zbioru. 

Nać może być ukręcona lub obcięta z pozostawieniem liści długości do 1 cm. Obcięcie korzenia równo z częścią głowy zapobiega wyrastaniu marchwi podczas przechowania. 

Jak przechowywać marchew?

Bezpośrednio po zbiorze, korzenie marchwi należy przetransportować do kopców lub przechowalni, aby nie pozostawały zbyt długo w polu, co najczęściej wiąże się z ich
więdnięciem. Korzenie nadwiędnięte są mniej odporne i łatwiej porażane przez choroby, dlatego gniją i przechowują się gorzej od korzeni świeżych i jędrnych. Jeśli wykopaną marchew pozostawiamy na okres jednego lub dwóch dni w polu (luzem w skrzynkach) to należy korzenie przykryć (matami, słomą, folią), aby zmniejszyć ich więdnięcie.

Przeznaczenie do długotrwałego przechowywania nadwiędniętych korzeni marchwi
wiąże się z wyższymi ubytkami masy podczas składowania oraz znacznym obniżeniem
jakości korzeni, spowodowanej głównie ich więdnięciem i porażeniem przez choroby.
Pozbiorcze zwiędnięcie korzeni marchwi wpływa nie tylko na obniżenie trwałości
przechowalniczej. Przy silnym początkowym zwiędnięciu korzeni, gdy ubytki masy wynosiły od 15 do 20%, po 7 miesiącach przechowania w temperaturze 0 st. C, marchew całkowicie traciła wartość handlową.

Optymalnymi warunkami dla przechowywania marchwi jest stała temperatura 0-1°C
i wysoki poziom wilgotności względnej powietrza 95-98%. W takich warunkach są
najmniejsze ubytki masy, wskutek parowania i oddychania, a także porażenie korzeni przez choroby. Nie należy dopuszczać do obniżenia temperatury poniżej 0°C, gdyż w temperaturze ujemnej marchew szybko przemarza.