IUNG: susza rolnicza w ośmiu województwachPAP - 27 września 2019 09:55


Susza rolnicza notowana jest na terenie ośmiu województw. Największy deficyt wody, podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego - informuje w najnowszym raporcie Instytut Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia (IUNG).

Według IUNG w dalszym ciągu duży deficyt wody notowany jest na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego.

"Deficyt wody dla roślin zmalał, powodując zmniejszenie obszaru z suszą rolniczą w uprawach kukurydzy na kiszonkę i ziarno oraz roślin strączkowych. Natomiast wśród roślin okopowych odnotowano wzrost liczby gmin z suszą: ziemniaka o 4 oraz buraka cukrowego o 63 gminy" - napisano w komunikacie IUNG.

Susza rolnicza notowana jest na terenie ośmiu województw: lubuskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Suszą rolniczą objętych jest nadal sześć monitorowanych grup i gatunków upraw: rzepaku i rzepiku, ziemniaka, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, buraka cukrowego i roślin strączkowych.