GUS: Wschody warzyw przebiegały na ogół w niesprzyjających warunkachwww.sadyogrody.pl/ GUS - 28 maja 2020 11:21


- Siewy warzyw gruntowych w wielu rejonach były w tym roku rozciągnięte w czasie, a wschody przebiegały na ogół w niesprzyjających warunkach i były nierównomierne. Niedostateczna ilość wilgoci w glebie spowodowała zahamowanie kiełkowania na wielu plantacjach, zwłaszcza tych nienawadnianych - informuje GUS.

Po zeszłorocznej suszy i kolejnej łagodnej, suchej, bezśnieżnej zimie, zanotowano znaczny deficyt wody w glebie. Stan ten pogłębił się w kwietniu, kiedy to na przeważającym obszarze kraju wystąpiły wysokie temperatury powietrza, przy braku opadów i silnych wiatrach. Przy tym notowano duże wahania temperatury pomiędzy dniem a nocą. Siewy warzyw gruntowych w wielu rejonach były rozciągnięte w czasie, a wschody przebiegały na ogół w niesprzyjających warunkach i były nierównomierne.

Niedostateczna ilość wilgoci w glebie spowodowała zahamowanie kiełkowania na wielu plantacjach, zwłaszcza tych nienawadnianych. Poprawa warunków wilgotnościowych rozpoczęła się od końca kwietnia, kiedy w wielu rejonach zanotowano oczekiwane opady deszczu. Dalsze opady były obserwowane przez prawie cały maj, lecz występujące w tym czasie chłody, a zwłaszcza duże różnice temperatur między dniem a nocą, wpłynęły niekorzystnie na wzrost roślin.

Zaopatrzenie w środki ochrony roślin, nawozy oraz nasiona było na ogół dobre, tylko w niektórych rejonach rzeczoznawcy sygnalizowali przejściowe kłopoty z dostawami.