GUS: Produkcja warzyw gruntowych na niższym poziomie niż w 2018 rokuwww.sadyogrody.pl/ GUS - 27 września 2019 13:02


GUS prognozuje zmniejszenie plonowania i produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w porównaniu z rokiem 2018 i zdecydowany spadek w odniesieniu do średniej z poprzednich lat.

Bieżący sezon wegetacyjny, podobnie jak sezon poprzedni, był dla uprawy warzyw gruntowych bardzo trudny. Deficyt wody w glebie po zimie nie sprzyjał początkowej fazie wegetacji, a ekstremalnie wysokie temperatury powietrza i brak opadów, utrudniały jej dalszy przebieg.

Taka sytuacja przyczyniła się do zahamowania przyrostu masy biologicznej warzyw większości
gatunków, szczególnie odmian wczesnych. We wrześniu warunki wegetacji warzyw gruntowych uległy niewielkiej poprawie. Opady deszczu i obniżenie się temperatury powietrza korzystnie wpłynęły na plonowanie odmian późniejszych. Zanotowana poprawa warunków pozwoliła oszacować zbiory warzyw gruntowych na nieco wyższym poziomie od przewidywanego w lipcowym szacunku.

Prognozuje się jednak zmniejszenie plonowania i produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w porównaniu z rokiem 2018 i zdecydowany spadek w odniesieniu do średniej z poprzednich lat.

Na obecnym etapie produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na blisko 3,8 mln t, tj. o ponad 8% mniej w stosunku do słabych zbiorów roku ubiegłego. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ok. 0,8 mln t, a kalafiorów na ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie ok. 525 tys. ton. Zbiory marchwi zostały ocenione na ponad 670 tys. t, natomiast produkcję buraków oszacowano na blisko 270 tys. ton. Zbiory ogórków ocenia się na blisko 225 tys. t, a pomidorów – na ponad 235 tys. ton.

Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 840 tys. ton. Ostateczna wysokość zbiorów będzie zależała od dalszego przebiegu warunków pogodowych.