GUS: ponad 10% spadek w produkcji warzyw gruntowych w 2018 r.www.sadyogrody.pl/GUS - 21 grudnia 2018 12:13


Warunki tegorocznej wegetacji warzyw gruntowych były wyjątkowo trudne, przede wszystkim z uwagi na długotrwałą suszę, jaką notowano już od wiosny. Brak opadów deszczu oraz wysokie temperatury powietrza wpłynęły na spadek plonowania większości gatunków warzyw, szczególnie wczesnych odmian. Jedynie na plantacjach nawadnianych plony były zadowalające.

Od połowy września wystąpiły opady deszczu, które pozwoliły na poprawę uwilgotnienia gleby. Warunki końcowej wegetacji dla odmian późniejszych były nieco lepsze, lecz nie wpłynęło to w istotny sposób na wzrost plonowania - informuje GUS.

Długotrwała susza, jaka wystąpiła w sezonie 2018, spowodowała przede wszystkim obniżenie plonów warzyw cebulowych oraz korzeniowych, a w nieco mniejszym stopniu kapustnych. Plonowanie warzyw ciepłolubnych uległo natomiast tylko nieznacznemu obniżeniu. Wysokie temperatury sprzyjały plonowaniu tej grupy warzyw, zwłaszcza pomidorów, a z drugiej strony niedobór wody wpłynął niekorzystnie na ich jakość. Niedostatek wilgoci w glebie spowodował także obniżenie jakości innych gatunków warzyw gruntowych. Na wielu plantacjach zanotowano słabą jakość cebuli, warzyw korzeniowych (marchwi i pietruszki) oraz kapustnych (brokułów i kalafiorów).

Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian wczesnych i późnych) oszacowano w 2018 r. na ponad 4,1 mln t, tj. na poziomie nieco niższym od poprzedniej wrześniowej oceny, jednocześnie o ponad 10% niższym od produkcji roku ubiegłego. W porównaniu do sezonu 2017 zanotowano zmniejszenie się produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, przy czym największy spadek odnotowano dla cebuli (o ponad 15%), najmniejszy zaś dla pomidorów (o niespełna 1%) i ogórków (o niespełna 2%). Odnotowano znaczne ograniczenie zbiorów marchwi (o ok. 12%), buraków ćwikłowych (o ok. 11%) oraz kapusty (o ok. 10%). Produkcję kapusty w bieżącym roku oszacowano na ponad 0,9 mln t, a kalafiorów na ok. 220 tys. t.

Zbiory cebuli ocenione zostały na niespełna 565 tys. t, przy czym jakość cebuli z tegorocznych zbiorów jest wyjątkowo słaba. Produkcja warzyw korzeniowych została znacznie ograniczona przez brak odpowiedniej ilości wody w glebie: zbiory marchwi zostały oszacowane na blisko 730 tys.t, a buraków ćwikłowych na ok. 300 tys. t. Tegoroczna produkcja ogórków została oceniona na ponad 245 tys. t, a pomidorów na ok. 253 tys. t. Zbiory pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na niespełna 0,9 mln t, tj. o ok. 11% mniej niż w poprzednim sezonie i na poziomie nieco niższym niż prognozowany w poprzedniej ocenie - informuje GUS w opublikowanym raporcie "Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r."