Uprawa ziemniaków w sezonie 2021

Warunki wegetacji – od posadzenia do końca września były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Bardzo chłody maj spowodował wydłużone i nierównomierne wschody roślin.

W dalszym okresie wegetacji, z uwagi na nierównomierny rozkład opadów (w ciągu sezonu wegetacyjnego na plantacjach ziemniaka obserwowano zarówno suszę, jak i nadmiar opadów) oraz różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji był różny. Plonowanie roślin ziemniaka było więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Ocenia się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów jest przeciętna.

GUS: Zbiory ogórków i pomidorów dużo mniejsze

Areał i zbiory z plantacji ziemniaka 

Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się na ponad 0,2 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków wyniosą 300 dt/ha i będą mniejsze od ubiegłorocznych o ok. 47 dt/ha tj. o 14%. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 7,1 mln t, tj. o 10% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.