Doświetlanie LED-owe w produkcji szklarniowej roślin warzywnychKrystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 05 grudnia 2017 14:52


Odpowiednie natężenie światła jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na wzrost i plonowanie roślin uprawianych w cyklu jesienno-zimowym pod osłonami. Do doświetlania powszechnie stosuje się tradycyjne lampy sodowe (HPS). Wzrasta również zainteresowanie oświetleniem LED (Light Emmiting Diodes). Jednak z uwagi na wysokie ceny tych lamp, technologia LED-owa znajduje głównie zastosowanie w doświetlaniu międzyrzędowym pomidora i ogórka, w kombinacji z górnymi lampami sodowymi. W Polsce już od kilku lat prowadzone są badania nad możliwościami doświetlania roślin z zastosowaniem lamp LED.


Efektywność doświetlania roślin warzywnych lampami LED firmy Philips była oceniana w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Pierwsze doświadczenia realizowano w cyklu zimowej uprawy ogórka (odmiana Svyatogor F1), prowadzonej metodą tzw. wysokiego drutu, w sezonie 2014/15. W kamerach doświadczalnych rośliny były doświetlane w trzech kombinacjach: doświetlanie standardowe górne lampami sodowymi HPS - kontrola, doświetlanie górne lampami HPS i międzyrzędowe lampami LED oraz doświetlanie LED 100% – doświetlanie zarówno górne, jak i międzyrzędowe lampami LED.

W kolejnym sezonie 2015/16 kontynuowano prace badawcze z doświetlaniem asymilacyjnym ogórka z zastosowaniem technologii LED. Jak zaznacza w rozmowie z redakcją Sadyogrody.pl, dr inż. Katarzyna Kowalczyk z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie, pomimo iż doświadczenia różniły się terminem uprawy, odmianą ogórka oraz zagęszczeniem roślin na m2, efekt doświetlania roślin lampami LED w każdym cyklu był podobny.

W uprawie z zastosowaniem oświetlenia LED (kombinacja z doświetlaniem górnym i międzyrzędowym) potwierdzono, m.in. wyższe plonowanie i szybsze tempo rozwoju owoców ogórka. Rośliny doświetlane wyłącznie światłem LED zrzucały mniejszą ilość zawiązków. Stwierdzono również mniejsze zużycie wody i energii przy produkcji 1 kg owoców, w porównaniu z kombinacją, w której ogórki doświetlano wyłącznie lampami sodowymi. Zastosowanie lamp LED w międzyrzędziach pozwoliło na dostarczenie dodatkowej energii świetlnej liściom niżej położonym od wierzchołka rośliny. Dzięki temu produkowane przez liście asymilaty mogły odżywić więcej zawiązków. Doświetlanie międzyrzędowe umożliwiło także uzyskanie wyższego plonu, m.in. za sprawą zagęszczenia uprawy i lepszego doświetlenia roślin.

Możliwości wykorzystywania lamp LED przy produkcji rozsady warzyw badano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. - Technologia ta rozwija się bardzo dynamicznie, ponieważ lampy LED-owe mają szereg zalet w porównaniu do tradycyjnych lamp sodowych – mówiła dr hab. Jadwiga Treder (profesor IO), podczas konferencji „Upowszechnieniowo-wdrożeniowej Nauka-Praktyce”, która odbyła się 24 listopada br., w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Do zalet lamp LED wymieniła, m.in. oszczędność energii aż do 90 proc. w stosunku do doświetlania lampami HPS; wyższą sprawność świetlną (więcej światła z jednostki mocy). Lampy LED ponadto emitują mało ciepła, a więc mogą być umieszczane w pobliżu roślin.

Celem doświadczenia przeprowadzonego w Instytucie Ogrodnictwa było porównanie efektu doświetlania rozsady papryki odmiany ‘Beniel’ diodami LED o widmie monochromatycznym oraz lampami LED typu COB (Chips on Board) – cechujących się ciągłym widmem i wyższą wydajnością świetlną (lm/W). Prof. Treder poinformowała, że istnieje możliwość szerokiego zastosowania lamp LED w technologii COB do produkcji rozsady papryki. Rośliny doświetlane lampami LED typu COB wyróżniały się bardzo dobrą jakością, silnym i wyrównanym wzrostem, dużą powierzchnią liści, a także intensywną wymianą gazową liści (transpiracja, przewodność szparkowa).