Biotechnologia pozwala skrócić cykl hodowlany papryki

Autor: www.sadyogrody.pl 24 sierpnia 2021 12:33

Biotechnologia pozwala skrócić cykl hodowlany papryki Biotechnologia pozwala skrócić cykl hodowlany nowych odmian papryki/ fot. materiały IO-PIB

W Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym z powodzeniem prowadzone są badania nad rozwojem biotechnologicznych metod skracania procesów hodowli nowych odmian, w tym przypadku papryki.

W laboratorium in vitro Zakładu Biologii Stosowanej wytwarza się rośliny bezpośrednio z pyłku. Proces, w którym zarodki bez zapłodnienia wytwarzają się na komórkach pyłku nosi nazwę androgeneza in vitro (z grec. andros – mężczyzna, genesis – pochodzenie, a in vitro - w szkle).

Z zarodków w szkle regenerowane są rośliny. Pozwala to uzyskać rośliny papryki , które posiadają geny pochodzące jedynie od ojca, a - co ważne - cechy te nie ulegają rozczepieniu (segregacji) w następnych pokoleniach. Z tego powodu są cennym materiałem do hodowli nowych odmian.

W przypadku tradycyjnej hodowli zapylanie własnym pyłkiem kolejnych pokoleń roślin trwa kilka lat (5-8). Celem jest uzyskanie linii, u których cechy są stabilne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik biotechnologicznych w laboratorium IO-PIB takie same rośliny można uzyskać już w ciągu dwóch lat. Pozwala to skrócić cykl hodowlany, co przyspiesza hodowlę i pozwala na oszczędności w wymiarze finansowym, a co ważne jest to metoda przyjazna dla środowiska.

Fotografie przedstawiają proces preparowania pylników papryki z pąków i wykładania ich na sztuczne podłoża hodowlane w kolbkach, rośliny donorowe papryki (dawcy pylników).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

WARZYWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI